พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปเชิญชวนประชาชนชาวไทยเที่ยวชม อาคารเรียนรู้เรื่องโขน ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรอนุชา ทีรคานนท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องโขน รวมทั้งที่มาและการก่อตั้งอาคารเรียนรู้เรื่องโขน ร่วมกับคุณวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 

            วิดิทัศน์นำชมออนไลน์ อาคารเรียนรู้เรื่องโขน” นี้ มีความยาวทั้งสิ้น  ตอน เผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ตอนที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายนและตอนที่ ๒ ใน วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน .๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

            หลังจบการเผยแพร่วิดิทัศน์ทั้ง  ตอน จะมีกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากนิทรรศการโขนจำนวน ๑๐ รางวัล แบ่งเป็นผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดจากเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles จำนวน  รางวัล และผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดจากอินสตาแกรม Queen Sirikit Museum of Textiles จำนวน  รางวัล          

Facebook Comments Box