ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยสู่ระดับสากล
Welldest เซ็น MOU GHA

 

นายแพทย์สมพร คำผง, Advisory Board of GHA, GHA Standard Committee, Executive Director GHA Asia-Pacific Region จาก Global Healthcare Accreditation (GHA) ร่วมกับ นิสา ทั่งทอง, รักษาการ CEO ของ WellDest ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รุกตลาดต้อนรับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์ (Wellness Tourism) ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองและเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยมี สมชัย พัฒนพงษ์ชัย, บุศริน วัฒนาพรศิริโชติ, อัคคยุต บุญอินทร์ และ  ธัญวดี พงศ์ธนาพาณิช ผู้ร่วมก่อตั้ง และฝ่ายจัดการของ WellDest รวมไปถึง เรวัต เด่นจักรวาฬ และ ณัฐกิต การย์เกรียงไกรตัวแทนจาก GHA ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน  

Facebook Comments Box