มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดประกวดภาพวาด หัวข้อ “ของขวัญ(Gifts)” ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดโครงการการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ของขวัญ (Gifts)”โดยมี นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิตและประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ประธานการจัดงาน กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มในสังคม ได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านภาพวาดของตัวเอง ขณะเดียวกัน ยังได้เป็นการพัฒนา ทักษะการเข้าสังคม ของผู้ป่วยจิตเวช ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย และ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตลอดจน ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวชด้วย และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นภาพวาด ที่สื่อถึงการให้ซึ่งกันและกันแบบยั่งยืน โดยเป็นผลงานภาพวาดระบายสี ไม่จำกัดพื้นผิว ไม่จำกัดเทคนิคการวาดและประเภทของสี ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด ขนาดผลงานกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ไม่จำกัดเพศสภาพ  ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดการศึกษา ผู้พิการและผู้เปราะบางทางสังคม สามารถร่วมส่งภาพเข้าประกวดได้ (1 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น) ผลงานที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัล 20,000 บาท โดยสามารถ ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30กันยายนนี้  ที่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรรมการจะคัดเลือก และประกาศ ผลงานที่ องค์ประกอบครบ สื่อถึงการให้ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนมากที่สุด 8 ภาพ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565​ ผ่านทาง Facebook Fanpage: มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา หลังจากนั้น จะนำผลงานทั้ง 8 ภาพ ไปจัดแสดง ที่ลาน.​Atrium 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 ธันวาคม2565 ซึ่งในวันที่ 12 ธันวาคม จะประกาศผลงานชนะเลิศ และมอบรางวัล ในเวลา 18.00 น.

ผู้ใดสนใจส่งผลงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0818327565

Facebook Comments Box