วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ คิดค้นเทคนิคการดูดไขมันใหม่ล่าสุด TripleTite ที่ช่วยกระชับผิวและลดปัญหาเซลลูไลท์ เนรมิตหุ่นสวยให้คุณได้ดั่งใจปรารถนา

0
รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ คิดค้นเทคนิคการดูดไขมันใหม่ล่าสุด TripleTite ที่ช่วยกระชับผิวและลดปัญหาเซลลูไลท์ เนรมิตหุ่นสวยให้คุณได้ดั่งใจปรารถนา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของความสวยความงามนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ และกระแสสุขภาพและความงาม รวมไปถึงการปั้นหุ่นของตัวเองให้มีรูปร่างที่สวย-หล่อดูดี ก็กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่มาแรงมากในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ต่างก็มีความต้องการที่จะให้ตนเองมีรูปร่างที่ดูดี มีทรวดทรงสวยงามชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพ และสามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเพื่ออวดหุ่นสวยได้อย่างไม่อายใคร การดูดไขมัน คือหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่การมีรูปร่างที่ดี ให้กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์ม สมส่วน ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วที่สุด รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Rattinan Medical Center) ศูนย์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันมานานกว่า 24 ปี จึงได้พัฒนาเทคนิคใหม่การดูดไขมันใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า “TripleTite” เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าหลังเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น โดยเทคนิค TripleTite นี้เน้นไปที่ผลลัพธ์หลังการดูดไขมัน...

สสส. สานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม “HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs”

0
สสส. สานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม “HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs” 4 สนาม ฉุด เยาวชนเพิ่มกิจกรรมทางกาย ห่างไกลอันตราย-ตระหนักพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า ประเดิมสนามแรก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 22 ต.ค. นี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เพื่อยกระดับสุขภาพคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีทุกมิติ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวโครงการ...

“วัฒนชีวา” เผยสถิติคนไทยอายุยืนเกินค่าสถิติโลกและในเอเชีย

0
“วัฒนชีวา” เผยสถิติคนไทยอายุยืนเกินค่าสถิติโลกและในเอเชีย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) และจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) ซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีถึงร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีกว่าร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2584 ซึ่งปัจจุบันปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจัดการเบี้ยยังชีพสำหรับคนชราเงินบำนาญผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ภาครัฐพยายามหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะมีผลกระทบในเรื่องของคุณภาพในการใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มทั้งคุณภาพและผลิตภาพ หรือ Productivity ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย โดยควรต้องพิจารณาปรับโครงสร้างแรงงาน...

เปิดตัว Capillus หมวกเลเซอร์ปลูกผมจาก USA

0
  เปิดตัว Capillus หมวกเลเซอร์ปลูกผมจาก USA นวัตกรรมช่วยฟื้นฟูการเกิดผมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอสล่า จำกัด เปิดตัว Capillus แบรนด์หมวกเลเซอร์ปลูกผมยอดนิยม นำเข้าและผ่านการรองรับมาตรฐานจาก U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยกระตุ้นการเกิดผมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์แห่งความงามจากภายในสู่ภายนอก เพื่อสุขภาพที่ดีของเส้นผม จากงาน "A Sense of Beauty and Luxury Style ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี คุณปกรณ์ เมธาธราธิป,...

บำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์และเทคโนโลยี ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’ ให้การตรวจวินิจฉัยรักษาได้ครอบคลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอย่างแม่นยำตรงจุด

0
บำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์และเทคโนโลยี ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’ ให้การตรวจวินิจฉัยรักษาได้ครอบคลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอย่างแม่นยำตรงจุด ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม และไลฟสไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น เช่น การรับประทานอาหาร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่งผลให้สถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับพบได้มากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และบางโรคมีความซับซ้อนในการดูแลรักษา ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ โดยในปี 2565 ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมมือกับ ‘ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร’ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ดียิ่งขึ้น และในปี 2566 นี้ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ได้ต่อยอดขยายคลินิกเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาการรักษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และทัดเทียมมาตรฐานโลก ภญ. อาทิรัตน์...

“วัฒนชีวา” เผยสถิติคนไทยอายุยืนเกินค่าสถิติโลกและในเอเชีย

0
“วัฒนชีวา” เผยสถิติคนไทยอายุยืนเกินค่าสถิติโลกและในเอเชีย ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) และจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) ซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีถึงร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีกว่าร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2584 ซึ่งปัจจุบันปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจัดการเบี้ยยังชีพสำหรับคนชราเงินบำนาญผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปี ขึ้นไป กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ภาครัฐพยายามหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นเรื่องสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะมีผลกระทบในเรื่องของคุณภาพในการใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มทั้งคุณภาพและผลิตภาพ หรือ Productivity ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย โดยควรต้องพิจารณาปรับโครงสร้างแรงงาน...

งานวิจัยระดับโลกชี้ สารอาหารสมอง คือจุดเปลี่ยนสำคัญของพัฒนาการเด็กในยุค AI

0
งานวิจัยระดับโลกชี้ สารอาหารสมอง คือจุดเปลี่ยนสำคัญของพัฒนาการเด็กในยุค AI กรุงเทพฯ 23 สิงหาคม 2566 - หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจำวันอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือ AI ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้พัฒนาไปอย่างฉับพลันและก้าวกระโดด ความเปลี่ยนแปลงและโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้ กลายเป็นความกังวลของพ่อแม่ยุคใหม่ว่าลูกจะใช้ชีวิตในโลกอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์และ AI อย่างไร แล้วสำหรับพ่อแม่ในวันนี้ จะมีวิธีเตรียมความพร้อมให้ลูกได้อย่างไร S-Mom Club ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ศาสตราจารย์ฌอน ดิโอนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) โรงพยาบาลโรดไอแลนด์ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวน์ ซึ่งศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสมองของมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ยุคใหม่ในการเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่วันนี้ “ผมขอเปรียบเทียบง่ายๆ ว่า พัฒนาการของสมองเปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน ถ้าเราอยากได้บ้านที่แข็งแรงและใช้งานได้จริงนั้น ก็ต้องวางเสาเข็มไว้อย่างดีที่สุดตั้งแต่ต้น...

ล้ำสมัย“แพทย์รามาฯ มุ่งใช้ “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยพร้อมช่วยลดความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้น”

0
“หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือ Robotic surgery”  ถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองและยังเป็นเทรนด์ที่อยู่ในกระแสมาตั้งแต่ช่วงปี 2560 ซึ่งระบบของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด ได้รับการรับรองทางการแพทย์ และมีการนำเข้ามาใช้งานจริงในโรงพยาบาลชั้นนำของไทย คือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่มีชื่อว่า “ดาวินชี (da Vinci Xi)” ซึ่งมีคุณสมบัติในการเข้าถึงอวัยวะขนาดเล็กภายในเพื่อทำการผ่าตัดและเย็บแผลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความแม่นยำมากที่สุด ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย พร้อมช่วยลดความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้นลดได้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 เครื่องในประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้นตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี กว่า 10 ปีที่ผ่านมาหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินชี (da Vinci Xi) ถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดีในหลายโรคด้วยกัน เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งตับอ่อน โรคทางเดินน้ำดีอุดตันจากนิ่ว มะเร็งทางเดินน้ำดี โดยเฉพาะผู้ป่วยภาวะอ้วน รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยสูงวัยที่มีโรคซับซ้อน ซึ่งการผ่าตัดแบบปกตินั้นไม่สามารถทำการรักษาได้เลย แต่หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี (ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี) เผยว่า “แต่เดิมและจนถึงปัจจุบันการผ่าตัดผู้ป่วยในกลุ่มอวัยวะที่อยู่ลึกในช่องท้อง เช่น ตับอ่อน, ถุงน้ำดี, ต่อมลูกหมาก...

แพทย์เตือน ‘ไข้หวัดใหญ่’ อันตรายกว่าที่คิด เช็คด่วนจุดฉีดวัคซีนฟรี!!

0
 แพทย์เตือน ‘ไข้หวัดใหญ่’ อันตรายกว่าที่คิด ‘ไข้หวัดใหญ่’ ตัวนำร่องของโรคที่รุนแรงขึ้นและโรคแทรกซ้อน ‘ปอดอักเสบ – โรคหัวใจวาย – โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน – โรคหลอดเลือดสมอง’ อาจถึงขั้นป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต จากข่าวที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีผู้ป่วยวัยทำงานที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ เปิดเผยว่าปี 2566 นี้ พอเข้าสู่ฤดูฝน จะเริ่มเห็นการระบาดของไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงโควิด-19 ครองโลก ทำให้ผู้คนเก็บตัวในบ้าน ระมัดระวังด้านสุขอนามัย โอกาสแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ก็น้อยลง บวกกับในช่วงนั้นประชาชนห่างหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทำให้ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ยังหมุนเวียนอยู่อย่างเบาบาง พอสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ทำให้พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้นอย่างชัดเจน...

เปิดตัว “R3 Life Wellness Center” ศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยสุดพรีเมียม ใจกลางถนนสุรวงศ์

0
เปิดตัว “R3 Life Wellness Center” ศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย Flagship Wellness Center ขนาดใหญ่สุดพรีเมียม ใจกลางถนนสุรวงศ์ ดูแลสุขภาพและความงามแบบลงลึก “R3 Life Wellness Center” (อาร์ ทรี ไลฟ์ เวลเนส เซ็นเตอร์) ศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบลงลึก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่คืนความอ่อนเยาว์ ฟื้นความแข็งแรง สดใส ดำเนินธุรกิจ มากว่า 6 ปี พร้อมเปิดตัวสาขาใหม่ Flagship Wellness Center ขนาดใหญ่ และครบเครื่องที่สุด...
- Advertisement -

Style Hunter

Must Read

error: Content is protected !!