เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Congress of Nutrition) เรื่อง “โภชนาการ: โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว” “Nutrition: Opportunities for Healthy Ageing and Longevity” ที่จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2565 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโภชนาการให้แก่นักวิชาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล ครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพในประเทศไทย ผ่านการบรรยายปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการอภิปรายในหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ

ภายในงาน ขอเชิญท่านเข้าร่วมชมบูธแนะนำผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น พร้อมกิจกรรมเล่นเกมที่ประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการมาให้ร่วมสนุกและแจกของรางวัลมากมาย ภายในบูธเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริเวณหน้าห้อง Grand Hall ชั้น 2

นอกจากนี้ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก และผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเพื่อการดูแลน้ำหนัก” (Update in Alternative Protein and Meal Replacement for Weight Management) โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชิน คุน หวัง (PhD. Chin Kun Wang) สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Medical University) ประเทศไต้หวัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเมตาบอลิซึมของมนุษย์และการประเมินผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โภชนเภสัช อาหารฟังก์ชั่นและสมุนไพร ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่ห้อง MR 211 – 213 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Comments Box