เอสเต ลอเดอร์ภูมิใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท The Estee Lauder Companies ในการเปิดศูนย์วิจัยและโรงงานผลิต Melville นิวยอร์ก ในอาทิตย์นี้

เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่ต้องการและทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยหน้าของสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่สละเวลา ร่วมแรงร่วมใจให้โปรเจ็คนี้เกิดขี้นและสำเร็จ ♥️ #EsteeLauder

 

Facebook Comments Box