สมาคมสมาพันธ์นักข่าว มอบโล่ “ฐานันดร 4” เชิดชูเกียรติ นักข่าวองค์กรสื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2565

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว,สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” , พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ประธานร่วมมอบโล่ฯ และได้รับความเมตตาจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร


โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สาขานักข่าวสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 90 รางวัล สำหรับสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดี ม.สยาม, รอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติ, มารุต สาโรวาท ผู้กำกับละครชื่อดัง

ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน

ส่วนผู้สื่อข่าวดีเด่นปีนี้ได้แก่ นฤพล อาจหาญ จากช่อง 8 , นฤชา กมุทโยธิน ช่อง 3, ณัฐวุฒิ ปงลังกา ช่องอัมรินทร์ทีวี ขณะที่องค์กรสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ มูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน โดยนายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลนิธิ และนายเดชาธร รุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิ มารับมอบรางวัล,

พิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่นได้แก่ สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์(เพชรหอม) จากช่อง7HD, ธนภัทร ติรางกูล จากช่องWorkpoint, อรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง จากช่อง Top News, ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์ จากช่องTNN16, ผู้ผลิตรายการทีวีดีเด่น ได้แก่ สุรางรัตน์ รักษสุข จากททบ.5

การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ

Facebook Comments Box