16 ตุลานี้
เจ็บแขน ไม่เจ็บหมูก
ฉีดวัคซีนครบโดส เข้าภูเก็ตได้

Together Phuket Stepping Forward: ภูเก็ตก้าวไปด้วยกัน
พร้อมนำร่องสถานที่ท่องเที่ยวก่อนใครในไทย นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
(จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง) จังหวัดภูเก็ตเข้าง่าย เพียงแค่มีคุณสมบัติ ดังนี้

ผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) และทางอากาศ “ภายในประเทศ” (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
• ได้รับวัคซีนครบโดส: ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/ AZ/โมเดอร์นา/ไฟเซอร์/สปุตนิกวีครบ 2 เข็ม หรือ

สูตรไขว้ครบ 2 เข็มตาม สธ กำหนด หรือ J&J 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน หรือ อายุต่ำกว่า 18 ปี ไฟเซอร์ 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน หรือ
• เป็นผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ
• มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน
ผู้เดินทางเข้าภูเก็ตที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1
• เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง
• ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
ทุกคนที่เข้าภูเก็ต
• ดาวน์โหลดแอพฯ “หมอพร้อม” และเปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลา
• ลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com แจ้งการเดินทางเข้าภูเก็ต
**อัพเดท! คนภูเก็ตและคนไทยทั่วประเทศ หากฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ ไม่ต้องตรวจ Swab

เที่ยวภูเก็ต เจ็บแขน ไม่เจ็บหมูก มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 64 เป็นต้นไป
Facebook Comments Box