สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์”


ในงาน “พิธีเปิดโครงการสังคีตศาลายา ประจำปี ๒๕๖๔” ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม
ศุกร์ที่ ๕ มี.ค.นี้ เวลา ๑๖.๓๐ น.

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้ประชาชนคนไทยได้ชื่นชมโดยทั่วกัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามราชสุริยวงศ์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน “พิธีเปิดโครงการสังคีตศาลายา ประจำปี ๒๕๖๔” ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม พร้อมเพิ่มช่องทางให้แฟนโขนทั่วไทย สามารถติดตามชมไลฟ์สดการแสดงโขน ผ่านทางเฟซบุ๊ก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป
โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ มีความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที โดยเรื่องราวตอนนี้เป็นตอนที่พระอิศวรทราบความว่าทศกัณฐ์ได้กระทำการเบียดเบียนเทวดาและมนุษย์โลกให้เกิดความวุ่นวาย จึงมีดำริให้พระนารายณ์และพระลักษมี อวตารลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อปราบปรามยุคเข็ญ โดยมีเหล่าเทวดารับอาสาลงไปเกิดเป็นทหารของพระราม หรือพระนารายณ์อวตาร โดยมีทั้งการประพันธ์บทขึ้นใหม่และปรับปรุงจากบทเก่า เป็นตอนที่มีเนื้อหาเรื่องราวสนุกสนานชวนติดตาม มีคติธรรมสอนใจ และสื่อให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามความเชื่อที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบวงศ์มาจากพระนารายณ์ และยังสอดแทรกความรู้ที่มาของสำนวนไทย เช่น ๑๘ มงกุฎ ที่หมายถึงเหล่าเทวดาที่ขอเกิดมาเป็นวานร ๑๘ มงกุฎ บริวารของพระรามซึ่งมิได้มีความหมายในทางหลอกลวงอย่างที่ใช้กันในปัจจุบันแต่อย่างใด
ติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ โทร. ๐๒-๔๘๒-๒๑๗๖ ต่อ ๓๘๐, ๓๘๔, ๓๘๖

Facebook Comments Box