บำรุงราษฎร์ร่วมฉลอง “PRIDE Month” จัดทัพตั้ง “Pride Clinic” ส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time Value แก่กลุ่ม LGBTQ+

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผนึกกำลังทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดตัว “Pride Clinic” เพื่อส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาว (Life-time value) แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทางกายภาพ ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ด้วยการบริบาลมาตรฐานบำรุงราษฎร์และความปลอดภัยสูงสุด

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บำรุงราษฎร์เคารพในความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และเพศสภาพ อันเนื่องมาจากที่เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก การเปิดตัว Pride Clinic จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของบำรุงราษฎร์ในการเปิดโอกาสให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่ครบวงจร ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการ อาทิ ข้อมูลประวัติการรักษา สถานที่ที่เป็นสัดส่วน และการไม่เปิดเผยตัวผู้มารับบริการ ให้แก่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกช่วงอายุ ภายใต้พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง หรือ Be the best version of you และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนเทศกาล “Pride Month” ในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อตอกย้ำถึงความเคารพต่อความหลากหลายทุกรูปแบบของมวลมนุษยชาติ”

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากกระแสปัจจุบันที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมุมมองในการยอมรับนับถือผู้อื่นโดยไม่ใช้เรื่องของเพศสภาพ หรือรสนิยมส่วนตัวมาตัดสิน อีกทั้งจากประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราที่ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทำให้พบว่ามีความต้องการรับการบริบาลจากกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงจากผู้ปกครองและญาติมิตร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา การเตรียมความพร้อมเรื่องฮอร์โมน การทำหัตถการ และการใช้ศัลยกรรมช่วยปรับแต่งลักษณะทางกายภาพ รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัด ภายใต้การดูแลของทีมศัลยแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน การเปิด Pride Clinic ในวันนี้ นับเป็นการบริบาลทางการแพทย์ล่าสุดของบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งยกระดับให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่เรายังคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการทุกคน”

 

นพ. สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและผู้ชำนาญการด้านฮอร์โมน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ยังมีความเข้าใจผิด และมีความเสี่ยงในการซื้อยาคุมกำเนิดมารับประทานเอง เพื่อทดแทนฮอร์โมนในเพศหญิง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ “Pride Clinic” จึงได้รับการออกแบบให้เกิดการบริบาลแก่กลุ่มหลากหลายทางเพศที่ปลอดภัย โดยดูแลตั้งแต่ การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone Therapy), ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing Procedures), การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-Affirming Surgery), การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice Feminizing Therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice Feminizing Surgery), การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and Skin) การดูแลสุขภาพจิต (Mental health) รวมถึงการออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up Program for Unisex) ในทุกช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกขั้นตอน

ที่สำคัญทีมศัลยแพทย์ที่ต้องใช้หัตถการในการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ยังมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และทำการผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งแพทย์เฉพาะทางนี้ได้จบด้านศัลยกรรมตกแต่งหรือศัลยกรรมพลาสติก (Certified Board Plastic Surgeons) ในขณะที่ประเทศไทย ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัดจำนวนไม่มากนัก ซึ่งแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานควรเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความเข้าใจและใส่ใจในสุขภาพของคนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ จึงจะสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้ ซึ่ง Pride Clinic ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงามศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ บางกระเจ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีบริบาลดูแลในช่วงการพักฟื้นภายหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ภายใต้โครงการรักษ ตั้งอยู่ที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย ด้วยจุดเด่นคือการผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ (Advanced Medical Science) มาใช้ร่วมกับ ศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Wellness) ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และจัดโปรแกรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบุคคล ซึ่งดูแลโดยแพทย์ และผู้ชำนาญการด้านศาสตร์การแพทย์แขนงต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมไปถึงการปรับสมดุลของร่างกาย ดูแลผิวพรรณ ความงาม น้ำหนักตัว และการชะลอวัยให้ดูดีในแบบฉบับของแต่ละบุคคล”

อย่างไรก็ดี ในฐานะต้นแบบและแรงบันดาลใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เกรซ นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมากลุ่ม LGBTQ+ มีทางเลือกจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวิสัยทัศน์ในการให้บริการครบวงจรเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่ม LGBTQ+ ได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ปลอดภัย และได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง

เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ กล่าวว่า บริการของ Pride Clinic นอกจากมีความครอบคลุมความต้องการแล้ว ทางโรงพยาบาลฯ ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับกลุ่มนี้ ทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตเวชด้วย

รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น กล่าวว่า ยังมีคนในกลุ่ม LGBTQ+ อีกมากที่กลัว และไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับคุณภาพชีวิตตามมา Pride Clinic จึงเป็นพื้นที่ที่ทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มาแล้วรู้สึกสบายใจ และปลอดภัยเพราะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริง สำหรับคนที่ไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการที่นี่เพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับบุตรหลานที่เป็น LGBTQ+ ได้อย่างมีความสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1378 หรือติดต่อคลินิก Pride (Pride Clinic) ตั้งอยู่ที่อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A) โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. หรือ email: prideclinic@bumrungrad.com


ข้อมูลคลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ
การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria)
การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy)
ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures)
การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery)
การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)
การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)
การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

การบริการของเรา
เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างครอบคลุม ดังนี้
การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria)
การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy)
ให้บริการประเมินและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมน รวมถึงมีการติดตามผลของการใช้ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอ ในแง่ของประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนทุกรูปแบบ
ให้บริการฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ (Gender-affirming hormone therapy) ทั้งรูปแบบฉีด กินและใช้ภายนอก
ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures)
ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากชายเป็นหญิง (Masculinizing procedure)
ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่ ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite) เสริมจมูก เสริมคาง เพิ่มความโดดเด่นของโหนกแก้ม แนวกราม คิ้ว ตัดถุงใต้ตา
บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ ฉีดสารเติมเต็ม (Filler) แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง โหนกแก้ม ฉีดไขมัน เลเซอร์ผิวพรรณและความงาม ฉีดลดริ้วรอย และความมันบนใบหน้า ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage
ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care) อาทิ ลดขนาดหน้าอก ดูดไขมันเฉพาะจุดเพื่อความชัดเจนของ มัดกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน ลดต้นแขน ต้นขา เอว ด้วยเครื่องมือ Cool sculpting + X wave, Exilisกระชับผิวหนัง ลดเซลลูไลท์ ด้วย Thermage FLX Body approved for temporary cellulite reduction การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ เป็นต้น
ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากหญิงเป็นชาย (Feminizing procedure)
ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่ ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite) เป็นต้น
บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ ฉีดสารเติมเต็ม (Filler) แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง ริมฝีปาก (Lip refullness) ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage เป็นต้น
ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care) อาทิ ลดขนาดหน้าอก ยกกระชับสะโพก ยกกระชับแขน ยกกระชับต้นขา ยกกระชับหน้าอก ลดเหงื่อรักแร้ (Axilar hyperhydrosis) เป็นต้น
การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery)
การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)
การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)
การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
กระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมาก จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์สูงเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ แผลมีขนาดเล็กทำให้ลดระยะเวลาการพักฟื้น ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องใช้ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา ได้แก่
คณะแพทย์ประกอบด้วย
แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ นพ.สิระ กอไพศาล
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์ ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ, นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย, นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์, ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ, นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย, นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
แพทย์นรีเวช ได้แก่ นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
จิตแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.กวี สุวรรณกิจ และ นพ.สเปญ อุ่นอนงค์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก ได้แก่ พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ นพ.ณวรา ดุสิตานนท์
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ได้แก่ นพ.เอกชัย สิงหติราช, ผศ.นพ.อัษฎา วิภากุล, นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์, นพ.อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์
กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ พญ.อนุตรา โพธิกำจร
บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย
พยาบาล
เภสัชกร
นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
นักกายภาพบำบัด/นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสนับสนุนบริการ ที่ผ่านการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ

การดูแลหลังการผ่าตัด
เรามีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางในการดูแลหลังการผ่าตัดและมีทีมพยาบาลผู้มีความรู้ ความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยเฉพาะ

การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติม

 

ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังนี้
ส่งคำถามมาที่หน้าติดต่อสอบถาม หรือกรุณาติดต่อศูนย์ Pride clinic ที่ prideclinic@bumrungrad.com
เบอร์โทรศัพท์: 06-3221 0957 เวลา 8.00 – 20.00 น. และ 02-066 8888 และ 1378 เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่: อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A)

Facebook Comments Box