มาสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ชีวิต กับ คอร์สเรียนสุดพิเศษของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เพื่อกรุยทางสู่อาชีพนักอัญมณีศาสตร์ในอนาคต หลักสูตร “ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์” (FGA-Gemmologist Diploma Program) ที่ GIT เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองแห่งเดียวของ The Gemmological Association of Great Britain (Gem A) ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบอัญมณีในระดับสากล

ถึงแม้ไม่มีพื้นฐานอัญมณีและเครื่องประดับมาก่อน แต่มีใจรัก ก็สมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ โดยจะได้เรียนรู้เรื่องอัญมณีและเครื่องประดับครบทุกมิติ ตั้งแต่ธรรมชาติของอัญมณี ไปจนถึงการใช้เครื่องมือตรวจสอบ วิเคราะห์ การวิเคราะห์อัญมณีแท้ อัญมณีเทียม การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับ

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของวงการอัญมณี มาตรฐานระดับอินเตอร์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศ จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร FGA ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนซื้อมากขึ้นไปอีกขั้น

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีระดับสูงบุคคลทั่วไปที่ต้องการวุฒิการศึกษาทางอัญมณีในระดับนานาชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี นักวิชาการ และผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและอ่านได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาหลักสูตร 
Foundation Course
 1. The Nature of Gem Materials
 2. Natural Gem Materials
 3. Crystalline Materials
 4. Fashioning of Gemstones
 5. Gem in Jewery
 6. Specific Gravity
 7. Color in Gems
 8. Natural, Artificial, Imitation and Treated
 9. Gem Materials
 10. Optical Magnification, the 10X lens and the Microscope
 11. Nature of Light; It’s interaction with Gem Materials
 12. Non-Visible Radiation; X-ray, UV and Infrared uses
Diploma Course
 1. The Nature of Gem Materials
 2. Structure and Propoties
 3. Color and Optical Propoties
 4. Advanced Optical Gem Testing
 5. The Electromagnetic Spectum and Spectroscopy
 6. Non-Optical Properties and Gem Testing
 7. The Microscope, Magnification and The study of Inclusions
 8. Fashioning of Gem Materials
 9. Manufacture of Artificial Gem Materials
 10. Treated Gem Materials
 11. Gem Materials of Inorganic Origin
 12. Gem Materials of Organic Origin

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • Theory Notes and Practical Book
 • 10X Loupe and Pen Light
 • Hand-Held Spectroscope
 • Stone Cloth and Tweezers
 • A Crystal Structure Kit


ประกาศนียบัตร

Gemmology (Fellowship of the Gemmological Association of Great Britain) Diploma

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

289,000 บาท (*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

วันและเวลา

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 15.30 น

สนใจสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.git.or.th/fga.html

สอบถามข้อมูลที่ศูนย์ฝึกอบรมของ GIT

 

 • โทร. +66 2634 4999 ต่อ 306
 • อีเมล: schanida@git.or.th
 • ศูนย์ฝึกอบรม  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
  และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

Facebook Comments Box