นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีโครงการ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน””TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ศกนี้ ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า “TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 12 ปี เรามุ่งหวังให้เด็ก และเยาวชนไทย ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคนโลยียานยนต์แห่งอนาคต นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก” ผ่านกิจกรรมเวิร์คซอพ ในรูปแบบออนไลน์ และการลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยการนำเสนอผลงานรถยนต์ในฝันที่ประหยัดพลังงาน และลดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศในการประกวดครั้งนี้ด้วย”

โตโยต้ามุ่งหวังที่จะยกระดับ และเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ และการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” และได้สอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Multi-pathway to reduce Co2 (Carbon Neutrality)”

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 4,000 ผลงาน จากน้องๆ ผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ ซึ่งเราได้เห็นความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านผลงานการประกวดในครั้งนี้อย่างมากมาย โดยการประกวดในครั้งนี้ เราได้คัดเลือกตัวแทนทั้งหมด 9 คน เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยแบ่งกลุ่มของผู้เข้าประกวดออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี น้องๆ ทั้ง 9 คนนี้ยังได้รับโอกาสในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023
ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งผมหวังว่าผลงานจากฝีมือของเด็กไทยในปีนี้ จะมีโอกาสคว้ารางวัลจากเวทีการ
ประกวดระดับโลกได้อีกครั้ง”

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯ และเยาวชนไทย ที่ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราซกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น ตลอดจนโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวซนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย

นายศุภกร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้ว่า “อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จนั่นคือ การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้อย่าหยุดพัฒนาฝีมือ หมั่นสร้างผลงานของตนเองต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชนะทุกคนประสบความสำเร็จ สามารถคว้ารางวัลในการประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ประธานคณะกรรมการ
ดร. สังคม ทองมี
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

คณะกรรมการ
1. ผศ.ดร.อภิซาติ พลประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา​ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ทีฆวุฒิ บุญวิจิตร
หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. คุณศิริวรรณ เต็มผาติ
ที่ปรึกษาโครงการฯ
Conceptual Designer Ink Studio

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลกผ่านทาง
Facebook: Toyota Dream Car Art Contest
Line OA: @dreamcar2023
https://toyotadreamcarthailand.com
หรือ โทร. 096-847-1417
“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

 

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี “รถรักษ์โลก”
โครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023”

รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. จิรภิญญา เหล็กกล้า
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ผลงานชื่อ “รถรักษ์โลก

แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมภายในรถมีต้นไม้ มีสัตว์น้ำที่จะ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีแขนยาว ๆ ไว้เก็บขยะ มีท่ออากาศ ปล่อยออกซิเจนให้แก่เพื่อนมนุษย์

รองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ช. ภูมิภักดี สุดสัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว

ผลงานชื่อ “รถพลังงานแสงอาทิตย์”
แนวคิดการออกแบบ : ถยนต์ที่สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ เอามาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน และยังสามารถ นำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ผู้คนได้ด้วย

รองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ. กษิรา ไทเมืองพล
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จังหวัดขอนแก่น

ผลงานชื่อ “School Bus” รถต้นไม้สายแบ่งปัน
แนวคิดการออกแบบ : เป็นรถต้นไม้เคลื่อนที่ที่ใช้พลังงาน น้ำใจจากทุกคน เปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งยังไม่ ปล่อยแก๊ส Co2 รถคันนี้จะเอาหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ของใช้ จำเป็นไปให้เด็กที่ขาดแคลน

รุ่นระดับอายุไม่เกิน 8-11 ปี

รางวัลชนะเลิศ
ด.ช. กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

ผลงานชื่อ “รถดอกหญ้าพลังงานลม DANDELION”
แนวคิดการออกลแบบ : รถจากดอกหญ้าที่ใช้พลังงานลม ความพิเศษคือดูดก๊าซ C02 แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงาน ทดแทนและปล่อย Oxygen ให้อากาศที่ดีแก่คน สามารถวิ่ง บนบกบนฟ้าได้

รองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. วรพิซซา พวงประโคน
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ผลงานชื่อ “รถล้างท่ออุดตัน”
แนวคิดการออกแบบ : น้ำดีไล่น้ำเสียของในหลวง ร.9 ตัวรถ มีเครื่องวัดค่าน้ำ แกรองน้ำเสีย ดูดขยะ ปล่อยออกซิเจนให้ น้ำเสียกลับมาดีและนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และ ยังทำให้ท่อไม่อุดตันอีกด้วย

รองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ช. . ภูมังกร บุญจันทร์
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานชื่อ “รถกำจัดมลพิษ PMK 5.5″
แนวคิดการออกแบบ : รถกำจัดมลพิษ PMK 5.5 สามารถบิน ไปยังจุดที่ตรวจจับพบว่ามีกลุ่มก๊าซพิษแน่นหนาก๊าซพิษจะ ถูกดูดเข้าใต้ท้องรถผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นอากาศ บริสุทธิ์แล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

รุ่นระดับอายุไม่เกิน 12-15 ปี

 • รางวัลชนะเลิศ
  ด.ญ. พรสินี ชูหนู
  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงานชื่อ “Ocean’s Hope”
แนวคิดการออกแบบ : ถเก็บขยะในทะเล เมื่อขยะในน้ำ หายไปจะลดการเกิดการเน่าเสีย ที่จะเป็นการปล่อยแก๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลภาวะ อีกทั้งยัง ช่วยเหลือสัตว์ทะเล มนุษย์ได้อีกด้วย

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  ด.ญ. วีรนุช หลองทุ่ง
  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ผลงานชื่อ “รถดูด PM 2.5″
แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่จะดูดฝุ่น PM2.5 เข้ามา และอัดแน่นฝุ่น ผลิตออกมาเป็นกระถางใส่ต้นไม้เพื่อใช้ ดูดซับมลพิษและฝุ่นในอากาศ ทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ ในการหายใจ

 • รองชนะเลิศ อันดับ 2
  ด.ญ. ณัฏฐ์กฤตา ภูทอง
  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานชื่อ “รถยนต์ รีไซเคิล สร้างอากาศบริสุทธิ์ช่วยลดภาวะ”
แนวคิดการออกแบบ : ถยนต์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ใช้ พลังงานจากธรรมชาติ สั่งงานจากแอพพลิเคชั่น มีระบบ ลดการปล่อย C02 สร้างอากาศบริสุทธิ์ ดูดขยะเข้าไปคัด แยกแล้วนำกลับมาผลิตเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์

Facebook Comments Box