ประกาศแล้ว 5 รางวัลชนะเลิศ ปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 กับ “OKMD Book Cover Award 2022

กรุงเทพมหานคร, 24 มีนาคม 2565 – ประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 หรือ “OKMD Book Cover Award 2022” โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัด โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือที่มุ่งมั่นเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน

ปัจจุบันเมื่อโลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในทุกเจนเนอเรชั่น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสนใจในการอ่านหนังสือลดน้อยลง หากแต่นิยมการเสพข่าว, บทความต่างๆ ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนที่มาแทนที่ ซึ่งทำให้วัฒนธรรมการอ่านหนังสือขาดหายไป อีกทั้งถ้อยคำเรื่องราว ภาษาที่สละสลวยก็ถูกตัดทอนให้สั้นกระชับ ขาดจินตนาการ ศิลปะ และความสุนทรีย์ในการอ่าน OKMD จึงเล็งเห็นและตระหนักที่จะรักษา สร้างจุดดึงดูดให้ผู้คนในทุกวัยหันมาให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือ ทั้งยังเพื่อสนับสนุนสำนักพิมพ์ และนักเขียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อออกสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน โดยการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 หรือ “OKMD Book Cover Award 2022” นี้ยังช่วยในการกระตุ้นความสนใจที่อยากจะหยิบหนังสือสวยขึ้นมาเปิดอ่านอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ยังได้เสียงตอบรับจากสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 248 ปก

ทั้งนี้ยังได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการร่วมตัดสินผลงาน อาทิ คุณสุรชัย พุฒิกุลาง นักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่ง (Illustrator) อันดับ 1 ของโลกแห่งบริษัท Illusion, ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP), คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, คุณอาภาภรณ์ โกศลกุล “โสมชบา” คอลัมนิสต์ไทยรัฐ, ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณอานนท์ ไพโรจน์ ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้ง “Anon Pairot Design Studio”. โดย ผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

เชิญชมผลงานเหล่านี้ได้ที่บูธนิทรรศการ D02 ของ OKMD ณ สถานีกลางบางซื่อ (ชั้นลอย) ในงานสััปดาห์หนัังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวัันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2565

แล้วจะรู้ว่า“Love at first sight” ความประทับใจแรกยามเห็นปกหนังสือ จะดึงดูดและนำคุณไปสัมผัสกับความหมายที่ว่าปกหนังสือไม่ได้เป็นเพียงปก

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) ได้ทางเว็บไซต์ :  www.okmd.or.th เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/OKMDInspire

Facebook Comments Box